INFO: +420 554 273 296 | sekretariat@obecdolnimoravice.cz
Dnes je 16. dubna 2024 a svátek má Irena 8°C | Zítra Rudolf 6°C
CS EN DE

Farnost v Dolní Moravici

21. března 2023 | Památky Dolní Moravice

Památky Dolní Moravice

Nadpis článku

Farní kostel Jakuba Většího v Dolní Moravici

Římskokatolický kostel svatého Jakuba Většího v Dolní Moravici je klasicistní stavbou z let 1795-1796. Při výstavbě byla ponechána věž a presbytář původního gotického kostela, údajně z roku 1595. Nový kostel je tak orientován severo-jižně. Kostel je zapsán na seznamu kulturních památek České republiky.


Místní hřbitov

Na místním hřbitově u kostela svatého Jakuba Většího se nachází 96 placených hrobových míst. Samozřejmě je zde i desítky starých hrobů z 19. století, o které se už nikdo nestará. O hřbitov se stará obec, co se týká sekání trávy, dodávky vody, nebo odpadu.


Kaple sv. Anny v Nové Vsi

Kaple sv. Anny byla vystavěna v roce 1922 v tehdy moderním novogotickém stylu. Jednolodní stavba v Nové Vsi stojí v hořejší části vesnice, poblíž jedné ze serpentinových zatáček, jež vedou k vyhlídce. Je to nepřehlédnutelná stavba, ačkoliv dnes ji už obklopují četné vzrostlé stromy. Charakteristickými prvky architektury jsou štíhlá věž nad hlavním vstupem a lomený oblouk dveří i štíhlých oken. Okénko nad portálem má podobu jednoduché rozety.
Interiér překvapí slohovou jednotou vybavení i výzdoby. Dominantou je dřevěný oltář s obrazem Vyučování Panny Marie od F. Templera z roku 1922 a dvěma menšími sochami Krista a Panny Marie. Tentýž autor namaloval obrazy křížové cesty ve zdobených dřevěných rámech. Výzdobu doplňuje několik soch světců a nesignovaný obraz se stejným námětem, jaký najdeme na oltáři. Součástí vnitřní výzdoby je také nástěnná malba, v kněžišti evokující hvězdnou oblohu, v lodi členící stěny iluzivními sloupy. Na zdi za oltářem najdeme nápis: Gemalt im Juli 1928 Emil Kunze Gr. Stohl. Protiváhou oltáře je dřevěná kruchta podepřená dvojicí zděných sloupů s dosud funkčním harmoniem firmy Peloubet Pelton & Harmonium v kapli v N. VsiCo. Ve věži se nachází zvon, starší než samotná kaple. Byl odlit v roce 1746 v Olomouci pro Novou Ves, jak svědčí nápis Gossen in Ollmytz anno 1746 vor die Gemain Neühoffmansdorf. Tento zvon, zdobený reliéfy sv. Anny, Panny Marie a sv. Jáchyma, je zřejmě jediným hmatatelným dokladem existence původní kaple v Nové Vsi.
V blízkosti kaple sv. Anny, na protější straně zatáčky, najdeme i hřbitov obehnaný kamennou ohradní zdí. Je však už zcela zpustlý, jen tři náhrobky svědčí o tom, že se tu pohřbívalo ještě před druhou světovou válkou.


 

Kaple Panny Marie v Horní Moravici

Jedinou sakrální stavbu v Horní Moravici představuje malá kaplička – zvonice stojící vedle silnice na Novou Ves nedaleko autobusové zastávky.
Drobná zděná stavba se sedlovou střechou a malou zvonicí v sobě ukrývá jednoduchý mobiliář. Tvoří jej prostý bílý oltář zdobený květinovými ornamenty s obrazem Panny Marie údajně z 19. století a malou sochou Ježíše Krista. Dvě dřevěné lavice, bíle omítnuté zdi, podlaha z břidlicových ploten a dřevěný strop doplňují prostý ráz kapličky. Bohužel nic bližšího nevyčteme ani ze zvonu, protože zmizel. Bližší informace o výstavbě kapličky, její dřívější funkci ani o původním zasvěcení se nepodařilo získat, nicméně kaplička byla nedávno nově vysvěcena a věřícím je přístupná v květnu na svátek Panny Marie Prostřednice všem milostí  kdy se zde koná pouť.


Kaple sv. Anny v Nové Vsi
 
 
 

 

 

Sledujte nás i na sociálních sítích