INFO: +420 554 273 296 | sekretariat@obecdolnimoravice.cz
Dnes je 17. června 2024 a svátek má Adolf 12°C | Zítra Milan 23°C
CS EN DE

Památky Dolní Moravice

-
Informace

Památky Dolní Moravice

Nadpis článku

Pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice

Pískovcový, autorsky neurčený pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice z roku 1752, situovaný v centru obce. V regionu po ikonografické a typologické stránce ojedinělá barokní sochařská památka.

POPIS

Pískovcový "sloup" Nejsvětější Trojice na stupňovitém trojbokém postamentu s okosenými nárožími, bohatě dekorovaném reliéfní výzdobou, na němž je vztyčen trojboký pilíř nesoucí sousoší Nejsvětější Trojice a Panny Marie Immaculaty. Postament spočívá na stupňovité podestě. Na stranách prvního stupně postamentu tři reliéfy zobrazující sv. Jana Nepomuckého žehnajícího klečící královně Žofii, sv. Jana Sarkandra a figurální reliéf Boha Otce s klečící postavou sv. Františka z Paoly. Jednotlivé scény jsou umístěny v jakési divadelní scéně, horní část lemována čabrakami. Střední část postamentu je doplněna skupinami andílků v oblacích ze dvou stran a třetí, čelní strana je opatřena reliéfem s postavou archanděla Michaela, držícího v pravici meč a v levé ruce váhy, po stranách andílčí hlavičky. Třetí část postamentu zdobí po stranách dva samostatné reliéfy: postava sv. Františka z Paoly v oblacích, v řeholním rouchu, s knihou v levici a lilií v pravici, pod nohama kartuše s tesaným dvouřádkovým nápisem: S. ANTONI / de PADUA. Po stranách světcovy hlavy andílčí hlavičky, mezi nimi mušle. Druhý reliéf zachycuje postavu sv. Josefa s lilií v levé ruce, pravou se opírá o knihu na ionském sloupu, po pravé straně hlavy andílčí hlavička a nad hlavou opět mušle.

 

Pod nohama kartuše s nápisem: S. IOSEPH . Čelní strana je pojata jako nika, původně kryta mříží (v současné době chybí). Trojboký pilíř je z čelní strany opatřen reliéfní figurou sv. Jana Evangelisty. Pod jeho nohama kartuše s nápisem: S / IOANNES / EVAN . Na bočních plochách pilíře nápisy: FVNDATE E / LIGNO STATVIT / VOTOQVE WIL / HELMVS / FVNDANS PRO / CESSVM VIVA PRO / VOCETRIVNI / FVnDatr LT , druhý nápis: EX SAXO . / RIGENTI / INDIGNVS GENI / TVS FRANCISCVS / HOFFMAN ERE / XIT. / den 8 octobris / Ao 1752 . Na vrcholu pilíře osazeno sousoší sv. Trojice (typ Trůn Boží Milosti ) a z druhé strany P. Marie Immaculata na oblačné základně, kolem andílčí hlavičky.


Socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní pískovcová, autorsky neurčená socha sv. Jana Nepomuckého na bohatě zdobeném hranolovém podstavci, datovaná rokem 1751, umístěná při hlavní komunikaci v jižní části obce.

POPIS

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na hranolovém podstavci. Patka podstavce zdobena akantovými listy. Z čelní strany podstavce prázdná kartuše s mušlovým orámováním, pod ní dvojice zkřížených ratolestí. Po stranách podstavce reliéfní postavy františkánských světců (sv. František z Assisi a pravděpodobně sv. Antonín Paduánský?). Sv. František zobrazen v řádovém šatu s krucifixem v pravé ruce a palmovou ratolestí v levé ruce, po levé straně hlavy andílčí hlavička, sv. Antonín(?) zobrazen opět v řádovém rouchu, stojící s rozpaženýma rukama, po pravé straně má knihu, v levé ruce drží ratolest, kolem hlavy andílčí hlavičky. Zadní plocha podstavce opatřena čtyřřádkovým nápisem s chronogramem (torzo původního nápisu), umístěným v horní části pole vymezeného tesanou linkou, pod nápisem akantová rozvilina. Na vyložené římse s akantovými rozvilinami umístěn konkrávně prohnutý sokl se stylizovanými mušlemi a torzy andílčích hlaviček. Na zadní straně soklu tesaná datace 1751. Světec je zachycen v kontrapostu pravé nohy, v mírném esovitém prohnutí, v tradičním šatu s biretem na hlavě. V pravé ruce drží vztyčený krucifix, levou rukou přidržuje na hrudi palmovou ratolest.


Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty

Barokní, autorsky neurčená pískovcová socha Panny Marie Immaculaty, osazená na vysokém sloupu se stupňovitým hranolovým podstavcem s kartuší s nápisem, datovaná rokem 1764. Situováno při hlavní komunikaci na jižním okraji obce.

POPIS

Vysoký pískovcový sloup na několikastupňovém hranolovém soklu na stupňovité podestě. Na vrchní části podstavce v kartuši ve stylizovaném mušlovém orámování sedmiřádkový nápis: ZV EHREN DER / VN PEFLEGDEN EMP / FENGNVS VNT MVT / TER GOTTES MARIA / IST DIESE STATVA AVFF GERICHDET / WORDEN //. Po stranách kartuše tesaná datace 17 a 64. Boční strany horní části podstavce jsou zdobeny po obvodu tesanou linkou se segmentově probranými rohy. Sloup osazený na čtvercovém plintu s korintskou hlavicí zdobenou florálním dekorem. Na něm spočívá postava P. Marie Immaculaty na zeměkouli obtočené hadem. Panna Marie je zachycena v kontrapostu a mírném esovitém prohnutí, v tradičním šatu, záhyby drapérie jsou ostře řezané, kaskádovitě skládané na okrajích roucha. Ruce sepjaté na prsou, hlava mírně zakloněna. 

 


Barokní most

Barokní most najdeme v severní části obce vlevo od silnice vedoucí z Karlovy Studánky do Břidličné. Pochází přibližně z pol. 18. století.

POPIS

Jedná se o dvouobloukový most z neopracovaného lomového kamene. Označuje se jako most švédského typu. U nás je tato konstrukce dost ojedinělá. Výjimečnost mostu spočívá ve výrazném vyklenutí mostovky oproti běžnějším mostům. Ty mají mostovku vyklenutou jen mírně nebo téměř opticky vodorovnou. U mostu v Dolní Moravici je vyklenutí zcela dobře patrné. Původně byl most bez zábradlí, dnes je na mostě novodobé řetězové zábradlí.


Pomník padlým v 1. světové válce

Pomník, slavnostně odhalen 13.2.1922 a místním farářem posvěcen pomník věnovaný „našim druhům padlým za vlasta lid ve velké válce v letech 1914–1918“. Jako připomínka na zesnulé a ztracené bal tento pomník postaven na křižovatce cest uprostřed vsi. Byl zhotoven v kamenické dílně mistra Valtra ze Supíkovic ve Slezsku a do dolní Moravice dopraven na voze. Na stavbě pomníku se podíleli i obyvatelé Horní Moravice. 

Dílo najdeme u křižovatky silnice 445 s místní komunikací od Dolní Moravice na horní část v Nové Vsi.

POPIS

Monument se skládal z obdélníkového kamenného podstavce, na něj navazuje hranolový pilíř s římsou a ustupujícím zakončením, které neslo pozlacenou orlici. Deska z černého kamene obsahoval jména necelých 40 padlých občanů obou obcí. Jsou rozděleni ve sloupcích s uvedením příslušnosti, Nieder Mohrau (Dolní) a Ober Mohrau (Horní).

Protože vývoj po 2. světové válce nepřál příliš uctívání vzpomínek na vysídlené Němce. Památník se změnil na oslavu Sovětských osvoboditelů. To bylo vyjádřeno nápisem NAŠIM OSVOBODITELŮM a obligátní pěticípou hvězdou.

Po listopadu 1989 zmizela hvězda a obě zdobící kamenné koule.

V rámci zkrášlování obce došlo naštěstí i k důstojné úpravě poničeného pomníku. Opravený památník byl slavnostně odhalen 16.9.2016. Dílo v podstatě kopíruje předválečný stav, byly obnoveny chybějící koule, doplněna orlice na vrcholu, vrátila se i deska zdobená mečem a věncem se jmény padlých. Na obnově pomníku se finančně mimo obce podílelo Ministerstvo obrany ČR i sdružení rodáků Dolní a Horní Moravice z Německa.


Venkovský dům

Zděná lidová architektura z poloviny 19. století štítově orientovaná do komunikace, s klasicizujjícími prvky ve štítovém průčelí. Objekt obdélného půdorysu s hospodářskou částí, doklad původní zástavby obce. Dům se nachází v Dolní Moravici č.p. 17.

Sledujte nás i na sociálních sítích